Onderwijs Serviceregister (OSR)

Welkom bij het
Onderwijs serviceregister

Met het Onderwijs serviceregister (OSR) kan de school aangeven welk administratiesysteem de school gebruikt voor de uitwisseling van gegevens bij verschillende diensten. De leverancier voegt de technische adressen van de school toe, zodat deze op één centrale plek te raadplegen zijn.